đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử
0916 32 11 22
D-MAX LS PRESTIGE 1.9 AT 4×4

D-MAX LS PRESTIGE 1.9 AT 4×4

Từ: : Liên hệ

TRỌNG TẢI CHỞ: 535kg

CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 3095 mm

D-MAX LS ĐỘNG CƠ 1,9 L

D-MAX LS ĐỘNG CƠ 1,9 L

Từ: : Liên hệ

TRỌNG TẢI CHỞ: 535kg

CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 3095 mm

MU-X PRESTIGE 1.9 4X2 AT

MU-X PRESTIGE 1.9 4X2 AT

Từ: : 949,000,000 VNĐ
MU-X B7 PLUS 1.9 AT 4X2

MU-X B7 PLUS 1.9 AT 4X2

Từ: : 859,000,000 VNĐ
MU-X B7 1.9 4X2 MT

MU-X B7 1.9 4X2 MT

Từ: : 799,000,000 VNĐ
D-MAX LS 1.9 MT SỐ SÀN

D-MAX LS 1.9 MT SỐ SÀN

Từ: : 630,000,000 VNĐ

TRỌNG TẢI CHỞ: 535kg

CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 3095 mm

QKR77FE4 - THÙNG KÍN

QKR77FE4 - THÙNG KÍN

Từ: : Liên hệ

TẢI TRỌNG: 2200 (kg)
KT LỌT LÒNG: 3570 x 1760 x 1860 (mm)

QKR77FE4-DLAS1 COOL EXPRESS

QKR77FE4-DLAS1 COOL EXPRESS

Từ: : 674,000,000 VNĐ
D-MAX TYPE Z SỐ TỰ ĐỘNG

D-MAX TYPE Z SỐ TỰ ĐỘNG

Từ: : 850,000,000 VNĐ

TRỌNG TẢI CHỞ: 535kg

CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 3095 mm

 

QKR77FE4 - THÙNG MUI BẠT

QKR77FE4 - THÙNG MUI BẠT

Từ: : Liên hệ

TẢI TRỌNG: 2350 (kg)
KT LỌT LÒNG: 3590 x 1740 x 1020/1900 (mm)

QKR77FE4 - CABIN SÁT-XI

QKR77FE4 - CABIN SÁT-XI

Từ: : 467,000,000 VNĐ

TỔNG TRỌNG TẢI: 5000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 2750 (mm)

QKR77FE4A - CABIN SÁT-XI

QKR77FE4A - CABIN SÁT-XI

Từ: : 454,000,000 VNĐ

TỔNG TRỌNG TẢI: 3490 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 2750 (mm)

QKR77FE4A PHIÊN BẢN MIỀN BẮC

QKR77FE4A PHIÊN BẢN MIỀN BẮC

Từ: : 473,000,000 VNĐ

TỔNG TRỌNG TẢI: 3490 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 2750 (mm)

QKR77FE4 PHIÊN BẢN MIỀN BẮC

QKR77FE4 PHIÊN BẢN MIỀN BẮC

Từ: : 473,000,000 VNĐ

TỔNG TRỌNG TẢI: 5000 (kg)

CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 2750 (mm)

QKR77HE4 - THÙNG KÍN

QKR77HE4 - THÙNG KÍN

Từ: : Liên hệ

TẢI TRỌNG: 2050 (kg)
KT LỌT LÒNG: 4330 x 1760 x 1860 (mm)

QKR77HE4 - THÙNG MUI BẠT

QKR77HE4 - THÙNG MUI BẠT

Từ: : Liên hệ

TẢI TRỌNG: 2150 (kg)
KT LỌT LÒNG: 4330 x 1735 x 660/1890 (mm)

QKR77HE4 - CABIN SÁT-XI

QKR77HE4 - CABIN SÁT-XI

Từ: : 513,000,000 VNĐ

TỔNG TRỌNG TẢI: 5500 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 3360 (mm)

QKR77HE4A - CABIN SÁT-XI

QKR77HE4A - CABIN SÁT-XI

Từ: : 513,000,000 VNĐ

TỔNG TRỌNG TẢI: 4990 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 3360 (mm)

QKR77HE4 PHIÊN BẢN MIỀN BẮC

QKR77HE4 PHIÊN BẢN MIỀN BẮC

Từ: : 519,000,000 VNĐ

TỔNG TRỌNG TẢI: 5500 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 3360 (mm)

QKR77FE4-DLAS COOL EXPRESS

QKR77FE4-DLAS COOL EXPRESS

Từ: : 674,000,000 VNĐ
Xem thêm

Tất cả:112513
Hôm nay:24
Đang truy cập:4